Yhteystiedot

Minulla on yliopistollinen laaja-alainen musiikkiterapiakoulutus, joka vastaa laajuudeltaan erityistason psykotrerapiakoulutusta. Lisäksi minulla on yliopistossa suoritettu työnohjauskoulutus. 

Olen toiminut musiikkiterapeuttina päätoimisesti 20 vuotta. Minulla on pitkä ja laaja-alainen työkokemus musiikkiterapiakuntoutuksesta lasten, nuorten ja erilaisten erityisryhmien kanssa.

Osaamisalueelleni kuuluvat: Neurologiset- ja psyykkisethäiriöt, autismi, dysfasia, ADHD, oppimis- ja tarkkaavaisuushäiriöt, sekä kehitysvammaiset, aikuisten musiikkiterapia, matalataajuus hoidot  (fysioakustinen- ja vibroakustinenmenetelmä) ja monipuolinen soittimien ja musiikkiteknologian hallinta.

Kaikki terapiatoimintani on ollut KELA:n standardien mukaista ja säännöllisessä työn ohjauksessa tapahtuvaa. Lisäksi olen tehnyt ja tuottanut musiikkia aktiivisesti terapiatyöni ohessa.

Musiikkiterapeutti voi mielestäni toimia työssään kokonaisvaltaisesti kun hän tekee oman ammattitaitonsa ylläpitämiseksi luovaa musiikillista työtä terapiatyön lisäksi.


Tmi Ari Hyvönen
Kuurnantie 7 as. 6
87200 Kajaani
puh. 044 – 5232966
ari.hyvonen@jazzkevat.fi

Koulutus
Tarkemmat tiedot koulutuksestani ja kokemuksestani löydät välilehdeltä ”CV”.