Musiikkiterapia – mitä se on?

Musiikkiterapia on KELA:n hyväksymä kuntoutus- ja hoitomuoto. Siinä musiikin eri elementtejä (rytmi, harmonia, melodia, äänensävy, dynamiikka jne.) käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Musiikkiterapia on työtä, jota tehdään suunnitelmallisesti asiakkaan, terapeutin ja kuntoutukseen osallistuvien ihmisten kanssa yhteiseen päämäärään pyrkien. Musiikkiterapiassa laaditaan yhdessä asiakkaan ja toimijoiden kanssa yksilöllinen toimintasuunnitelma, jolla pyritään vaikuttamaan asiakkaan toimintakyvyn parantamiseen.